Monthly Archives: October 2016

Alternatīvā enerģija

Par alternatīvo, sauktu arī par atjaunojamo, enerģiju tiek dēvēti enerģijas veidi, kas nav saistīti ar fosilo kurināmo. Tradicionāli alternatīvā enerģija tiek uzskatīta par neizsīkstošu, tādu, kuras ieguve un izmantošana nerada ekoloģiskus draudus. Biokurināmais, vējš, ūdens, saule un zemes siltums ir ekoloģiski tīri enerģijas veidi, kuru ražošana un pielietojums nerada kaitējumu apkārtējai videi vai dara to