Nauda

Naudas aprite jebkurā  ekonomikā ir ļoti būtiska, jo tā izpilda svarīgas funkcijas. Pāreja no preču naudas uz papīra naudu ienesa pārmaiņas.  Tās saistītas ar naudas vērtību.

Nauda, monētas, eiro 

Ir var būt pilnvērtīga – tāda, kuras pašas vērtība ir vienāda ar tās naudas vērtību. Tās pārstāvji ir zelts un sudrabs. Nepilnvērtīga nauda – pašas vērtība parasti ir mazāka par tās nominālo naudas vērtību. Šo naudas veidu nosaka valsts. Mūsdienās tiek izmantota šāda naudas sistēma. Apgrozībā, kā skaidra nauda funkcionē monētas un papīra nauda. Jebkurai naudas zīmei ir sava vērtība, jo tās ražošana ir prasījusi noteiktas izmaksas. Ja sākumā papīra naudas izlaide bija saistīta ar dārgmetāla nodrošinājumu un iespēju to apmainīt pret zeltu un zelta monētām, tad mūsdienās valsts emitē papīra naudu, nesaistot to ar solījumu apmainīt pret zeltu vai citām vērtībām.

Naudai ir vairākas savstarpēji saistītas funkcijas: nauda ir apgrozības līdzeklis. Nauda kā starpnieks nodrošina preču apmaiņu. Šo uzdevumu nauda sekmīgi veiks, kamēr cilvēki tai uzticēsies. Uzticība no iedzīvotāju puses ir galvenais normālai naudas apritei.  Nauda ir  vērtības  mērs –ar naudas palīdzību tiek noteiktas preču un pakalpojumu cenas. Tā bija galvenā zelta naudas funkcija, jo jebkura prece tika pielīdzināta zeltam. Mūsdienās nauda tiek izmantota kā mērogs, lai salīdzinātu dažādu preču cenas. Naudas ir maksāšanas līdzeklis – to izmanto veicot atliktos maksājumus – sedzot parādus, kredītus, kā arī maksājot nodokļus  un nodevas, pensijas, stipendijas utt. Šajos gadījumos prece kā tāda nepiedalās, tikai nauda. Nauda ir uzkrāšanas līdzeklis – tas nozīmē, ka naudu var izmantot pēc kāda laika no tās saņemšanas brīža nepieciešamo preču un pakalpojumu  pirkšanai. Nauda nav perfekts bagātības uzglabāšanas līdzeklis, jo tās vērtība var mainīties.  Ekonomiskajā literatūrā vēl min vienu naudas funkciju – pasaules nauda. Tā ietver sevī visas iepriekšminētās funkcijas starptautiskā līmenī.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: