Trešais pensiju līmenis

Privātā brīvprātīgā pensiju shēma jeb pensiju 3. līmenis sāka darboties 1998. gada jūlijā, un tas dod jums iespēju brīvprātīgi veidot papildu uzkrājumus savai valsts garantētajai pensijai. Tas ir kā papildinājums 1. un 2. līmeņa pensijai. Naudas summa, ko jūs regulāri iemaksājat pensiju fondā, tiek ieguldīta dažādos vērtspapīros, un atkarībā no izvēlētās ieguldījumu stratēģijas, vispārējās situācijas finanšu tirgos, kā arī līdzekļu pārvaldītāja darbības, nodrošina atbilstošu ieguldījuma atdevi. Šo naudas  iemaksu var veikt arī darba devējs, tad šīs iemaksas tiek veiktas jūsu labā.

Likums paredz, ka tiesības veidot privātos fondus ir Latvijas komercbankām, kurām ir tiesības pieņemt fizisko personu noguldījumus. Arī apdrošināšanas sabiedrībām, kurām ir tiesības uz dzīvības apdrošināšanu. Šos privātos fondus var veidot arī privātas personas. Privātie pensiju fondi iemaksāto naudu iegulda, ar mērķi ne vien saglabāt, bet arī vairot uzkrājumu vērtību ilgā laika termiņā.

Latvijā darbojas divu veidu privātie pensiju fondi. Tie ir slēgtie, kas paredzēti uzņēmumu vai organizāciju dibinātājiem, un atklātie, kas paredzēti jebkurai privātpersonai tieši vai arī ar darba devēja starpniecību.

Pensiju 3.līmeņa fondi ir paredzēti mērķtiecīgai uzkrājumu veidošanai ilgtermiņa periodā. Veicot iemaksas katru mēnesi, ieguldījumu risks tiek izkliedēts un ieguldījumu portfelis tiek aizsargāts no vērtības zuduma. Šādi tiek sniegta labākā riska un atdeves attiecība.

Pensiju 3. līmeņa priekšrocības:

  • Iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksa (23% apmērā) par veiktajām iemaksām gada laikā, kas nepārsniedz 10% no gada bruto ienākuma.
  • Iespēja izvēlēties iemaksu apjomu un regularitāti.
  • Iespēja saņemt uzkrāto kapitālu 55 gadu vecumā – visu uzreiz, pa daļām, vai arī turpināt uzkrāt.
  • Uzkrātais pensiju kapitāls ir mantojams. Uzkrātais kapitāls ir plāna dalībnieka īpašums, neatkarīgi no tā, kas ir veicis iemaksas.
  • Iespēja mainīt pensiju plānu un pensiju pārvaldītāju jebkurā brīdī. Iespēja piedalīties vairākos pensiju plānos vienlaicīgi.

Lietas kuras būtu svarīgi zināt par savam tiesībām saistībā ar 3. pensiju līmeni:

  • Jums ir tiesības interesēties par fonda darbību, iegūt pilnīgu pārskatu par tā finansiālās darbības rezultātiem.
  • Ja jūs neapmierina izvēlētā pensiju fonda darbība, jums ir tiesības pārskaitīt uzkrāto pensijas kapitālu uz citu pensiju fondu.
  • Kad darba devējs veic iemaksas privātajā pensiju fondā jūsu labā, viņam ir tiesības uz visiem likumdošanā paredzētajiem sociālā, iedzīvotāju ienākuma un uzņēmuma ienākuma nodokļu atvieglojumiem.
  • Ja iemaksas privātajā pensiju fondā veicat jūs pats, tad arī jums ir tiesības saņemt likumdošanā paredzētos iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus. Tos varat saņemt pēc attiecīgā gada beigām iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ienākumu deklarāciju, kurā atspoguļo gada laikā pensiju fondā iemaksātās summas.

Ja jums ir iespējas un līdzekļi, lai veidotu šādus uzkrājumus, tas ir ļoti pozitīvi, jo par savām vecumdienām ir nepieciešams padomāt. Šādos fondos ir iespējams papildināt savu saņemamo pensiju un izbaudīt vecumdienas bez liekiem stresiem un pārdzīvojumiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: